flowPřístrojové vybavení Centra pro Cytometrii a Mikroskopii MBÚ AVČR v.v.i.

Cytometrie

  1. Průtokový cytometr BD LSRII pro analýzu až 18 fluorescenčních kanálů + dva kanály pro rozptyl světla (FSC + SSC)

  2. Průtokový cytometr s buněčným sortem S3 pro třídění buněk v 4 fluorescenčních kanálech a dva kanály pro rozptyl světla (FSC + SSC)

  3. Skenovací cytometr Compucyte iCys pro analýzu přisedlých buněk a tkáňových řezů ve čtyřech fluorescenčních kanálech

  4. Fluorescenční mikroskop Olympus AX70-Provis vybavený modulem Cell^R pro live-cell imaging

  5. Fluorescenční systém OV-100 určený pro analýzu fluorescence na úrovni organismu

  6. Konfokální mikroskop OLYMPUS FV-1000 optimalizovaný pro FRAP, FLIP, vybavený modulem TIRF a OSR - vhodné pro superrezoluční snímání

  7. Analytický server se SW Huygens pro precizní a rychlou analýzu obrazu