BioLegend - Analyzér spekter firmy BioLegend

Arizona - Excitační a emisní spektra různých fluorochromů na stránkách University of Arizona

Invitrogen - Excitační a emisní spektra různých fluorochromů na stránkách Invitrogen

BD Biosciences - Excitační a emisní spektra různých fluorochromů na stránkách BD Biosciences